KOPJA szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint KOPJA szó jelentése, értelmezése:

(kop-ja, megvan a törökben s némely szláv nyelvekben is); fn. tt. kopját. Hosszu nyélbe ütött régies szúró fegyver. Molnár A. szerént latinul: sarissa, hasta, verutrum. Kopját törni, régi divatú szólásmód, mely egy 1554-diki levélben (Szalay Á. 400 m. levél) azonosnak vétetik ,öklelni' szóval (125. lapon). "A kis Campo amott vitézkedik vala, Mindennap a harcon kopjákat tör vala." Tinódi. "Kimene Losonci, izené basának, Törjön velök kopját, javáért császárnak, Én is kopjám töröm, javáért uramnak." Ugyanaz. "Ellenséget látván, Örömmel kiáltván, Ők kópjákat törnek." Balassa Bálint. E szóhoz leginkább hasonlít a vékony hangu kép, mely hajdan szintén dárdaféle szúró eszközt jelentett. Ha a magyarból szabad származtatni: gyöke kop, megfordítva: pok egynek látszik bök, fik szókkal, s a kop gyökből képződött: kopi, kopia, kopja (= bökő), mint or-ból, ori, oria, orja. A megfordított pok rokon a latin pungo, szláv pichnem, lengyel pika, szókkal is. V. ö. KÉP, (1), és BÖK, (1). Azonban származtathatjuk kop vagy kóp hangutánzó szótól is kopint, kópis szókhoz rokon fogalommal. Innen a kopját törni is. Szabó Dávidnál, Balassa Bálintnál szintén hosszu ó-val is: kópia, Pesti Gábornál: koppia: "koppiája kegyig mindkettőnek venikevessző vala" (az egér harca a békával). V. ö. KOP, KOPINT, KÓPIS.

Betűelemzés "KOPJA" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): -.- --- .--. .--- .-

A szó 5 betűs karakterrel van leírva, ebből 2 magánhangzó (40%). Ez 1.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: AJPOK.

Keresés az interneten "KOPJA" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: KOPJA Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika